Kastabala Sulak Alanı Komisyonu toplandı ancak gelin öncesinde neler olmuştu kısaca bir hatırlayalım.

Neler olmuştu?

2020’nin Mart ayında sizlerden gelen talepler doğrultusunda Kırmıtlı Kuş Cenneti’ndeki problemlere eğilmiştik. Bu doğrultuda ulaşabildiğimiz yetkilerle görüşerek durumu analiz ettik ve atılması gereken en doğru adımın bir imza kampanyası oluşturmak olduğuna karar vermiştik. Alanın sulak alan ilan edilmesi ve ava kapatılması amacıyla yürüttüğümüz imza kampanyası 1,5 yıl sonunda 15.566 imzaya ulaşmış ve nihayetinde de başarıya ulaşmıştı. Bu süreçte yapılanları hem siteden hem de sosyal medya kanallarından olabildiğince duyurmuştuk. Kampanya başarısıyla alanın sınırları genişlemiş, mahalli öneme haiz sulak alan ilan edilmiş, ava kapatılmış ve adı da değişerek Kastabala Sulak Alanı olmuştu. Peki kampanya başarıya ulaştıktan sonra neler oldu? 

Yönetmelik ne diyor?

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği gereği ilgili sulak alanın bulunduğu ilde bir sulak alan komisyonu kurulur. Yönetmeliğin 35. maddesinin 2. bendine göre katılacaklar belirtilmiştir. 

“Mahalli Komisyon, il valisi veya valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında, Bakanlık Bölge Müdürü, Şube Müdürü, DSİ Bölge Müdürü, Orman Bölge Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü toplantı gündemi içeriğindeki sulak alanın bulunduğu ilçenin kaymakamı, belediye mücavir alanı içerisinde ise ilgili belediye başkanı, il ziraat odası başkanı, varsa su ürünleri kooperatiflerinden bir, avcılık ve atıcılık derneklerinden bir, mahalli üniversitelerin ilgili bilim dallarından, aynı daldan olmamak şartıyla iki, sulak alanlar konusunda faaliyet gösteren mahalli sivil toplum kuruluşlarından bir temsilcinin katılımı ile oluşur.”

Sürecin takipçisi olabilmek ve daha fazla emek verebilmek maksadıyla Osmaniye merkezinde çalışma alanlarından biri de doğa koruma olacak şekilde bir dernek kurduk. Yola çıkış hikayemiz burası olunca adı da Osmaniye’ye Git Derneği oldu. 🙂 

Dernek kurulduğuna dair mesajı aldığımızda ilk iş sulak alan komisyon ve av komisyonuna katılmak istediğimizi belirten dilekçe oldu. Böylece dernek amacına uygun olarak ilk adımı atmış olduk. Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Sayın Oktay Deniz’in ilgisini ve konuya yaklaşımındaki hassasiyetini belirtmeden geçmek mümkün değil. Kendisine bir kez daha teşekkür etmek isteriz. 

Kastabala Sulak Alan Komisyonu ilk toplantısı ve sonrası…

Kastabala Sulak Alanı Komisyonu ilk toplantısı 29 Aralık 2021 tarihinde Osmaniye’de Zorkun Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde gerçekleşti. Vali Yardımcısı Sayın Ömer Faruk Günay’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda mevcut durum ele alındı. Oktay Bey’in sunumuyla alan tanıtımı, mevcut durum, tehditler ve yapılabilecekler anlatıldı. Ardından sırayla görüşler alındı ve hızlıca aksiyon alınması gereken noktalar için harekete geçildi.  

Bir sonraki toplantı ise alanın yönetim planı çalıştayı için görüşlerin alınmasına yönelik gerçekleşti. 1 Haziran 2022 tarihinde valilik binasında yine Vali Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Günay’ın başkanlığında gerçekleşti. Bu kez gündemde alanın yönetim planı çalıştayı vardı. Yönetim planı içerisinde neler olması gerektiği yine Oktay Bey’in sunumlarıyla anlatıldı ve ardından görüşler alındı. Alana dair var olan sorunlar ele alınırken acilen harekete geçilecek noktalarda düğmeye basıldı. 

Toplantı sonrası Vali Yardımcımız Sayın Ömer Faruk Günay ve Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Sayın Oktay Deniz ile keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Her ikisinin de Osmaniye için büyük bir şans olduğunu belirtmeden geçemeyiz. İlgilileri ve yaklaşımları için çok teşekkür ederiz. 

Yönetim planı açılış çalıştayı için 29 Ağustos 2022’de Osmaniye Öğretmenevi’nde komisyon olarak bir araya geldik. Bu kez yönetim planını hazırlayacak olan firma temsilcisi de aramızdaydı ve hazırladıkları sunum üzerinden toplantıyı gerçekleştirdik. 7. Bölge Müdürü Sayın Faruk Atmaca ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Sayın Ayşe Günaltın’ın katılımıyla toplantı gerçekleşti. Sunum üzerinden adım adım alan incelenirken, söz almak isteyenler görüşlerini paylaştılar. Oldukça verimli geçen açılış çalıştayı ile adım adım güzel neticelere ulaşma yolunda olduğumuzu gördük. 

Bu bir süreç… Tüm planlananlar bir anda olmayacak ancak adım adım bir şeylerin hayata geçtiğini göreceğiz. Bu anlamda Kastabala Sulak Alan Komisyonu’nun titizlikle çalıştığını söyleyebiliriz. Sonraki gelişmeleri de yine sizlerle paylaşıyor olacağız. 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.